Portrettintervju Aase Marthe Johansen Horrigmo

Aase Marthe er utflytta venndøl som har et stort hjerte for Kristiansand. Hun jobber som statssekretær i Kommunal— og moderniseringsdepartementet og har et stort engasjement for blant annet kulturpolitikken.n n

nn Personalia:n
36 år. Venndøl og kristiansandspatriot, bosatt i Kvadraturen.n

n

Utdanning:n
Jeg er en kommunenerd med doktorgrad i statsvitenskap, med kultur og lokal og regional utvikling som tema. Jeg har også studert europeisk politikk, post-kommunisme og pensjonssystemer.n

n

Jobberfaring:n
Jeg har vært ansatt i privat sektor, i stat og i kommune. Jeg startet arbeidskarrieren min med et år som barnehageassistent, før jeg fullførte studiene mine.n
n
Under studiene og doktorgradsarbeidet jobbet jeg i tidsskriftet Stat og styring. Etter at avhandlingen var levert, startet jeg som analytiker i selskapet Oxford Research. Det ble fire lærerike år som analytiker med tema som kommuner, regional utvikling, nærings- og forskningspolitikk, før jeg begynte i jobben som politisk rådgiver for ordfører Harald Furre.n
n
Nå jobber jeg som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tema som kommunereform og arbeidsgvierpolitikk.n

n

Hvorfor ble du politisknaktiv?

n

Jeg har alltid vært engasjert og opptatt av politikk, men jeg har ikke alltid vært engasjert i Høyre. Som student skrev jeg om kulturpolitikk for tidsskfriftet Minerva og begynte å bli aktiv på borgerlig side.n
n
Selv om jeg stemte på Høyre, tok det likevel litt tid før jeg ble medlem. Troen på enkeltmennesket og respekten for annerledeshet, kombinert med at det skal være grenser for politikk, var noe av det som overbeviste meg om at Høyre var mitt parti.n
n
Høyre er nemlig et parti med stor takhøyde, og det er viktig for meg.

n

Glad for nominasjonen

n

Jeg er glad og takknemlig for at jeg ble nominert på Høyres liste. De fire neste årene blir viktige for nye Kristiansand, og jeg vil gjerne være med på å gjøre Kristiansand til en enda bedre kommune å bo og leve i.

n

Hjertesaker?

n

«Gammel nok til å velge selv» er det noe som heter. Valgfrihet er en hjertesak for meg. Jeg vil at flere skal kunne velge hvem som skal tilby dem hjelp og bistand de har krav på. Da trenger vi et mangfold av tjenester, med private og offentlige aktører. Det har en egenverdi og det bidrar til at vi får bedre offentlige tjenester.

n

Som venndøl brenner jeg også for byutvikling og kulturpolitikk. Det kommer hele regionen til gode.