Portrettintervju Anita S. Dietrichson

nn Anita S Dietrichson er på 17. plass på Høyres liste til kommunevalget i år. Hun bor på Galgebergtangen, og har hytte med kjøkkenhage og drivhus på Stangenes, hvor hun dyrker økologisk og er selvforsørgende med grønt store deler av året. Anita har ikke tidligere vært aktiv i politikken, men hatt mye med næringspolitikk i sin jobb som adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. nnnnn n

nn Personalia: Er 65år, Gift, 2 voksne døtre og 4 barnebarn. Opprinnelig fra Galgebergtangen.

nn

Utdanning: Norges Markedshøyskole, grunnkurs og fagkurs. Handelshøyskolen BI: Markedsføringsledelse, prosjektledelse, merkevareledelse. Diverse lederkurs i regi av Schibsted og Schibsted Brand Academy og Intitutt for Journalistikk, Pressens lederprogram.

nn

Jobberfaring: Fram til 2013 markedsdirektør i Fædrelandsvennen/Schibsted. Deretter adm dir hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. I dag er jeg selvstendig næringsdrivende hos Sindland && Jacobsen. og tar ulike typer oppdrag innen strategi, rådgiving og salgs- og markedsarbeid. Og kurs, bl.a. knyttet til selvdyrking og omdanning av matsøppel til god og næringsrik jord.n
n
n

n

Hvorfor politisknaktiv?

n

Jeg har alltid vært aktiv og engasjement, og gjennom mitt arbeid i Næringsforeningen har jeg jobbet mye med næringspolitikk og blitt godt kjent med det offentlige. Jeg ser at det politiske miljø har utviklet seg når det gjelder å lytte til, og involvere næringslivet i viktige politiske saker. Gjennom samarbeid og gode prosesser får man til større verdiskaping og bedre kvalitet. Jeg håper å bidra til at næringslivet stemme i enda større grad blir involvert og hørt. Dette har jeg mulighet for å bidra til som selvstendig næringsdrivende. Jeg savner også en større tyngde av politikere med næringsbakgrunn i det aktive politiske miljøet.

nn

Jeg fikk forespørsel fra valgkomiteèn i Høyre om å stille på listen til Nye Kristiansand sitt bystyre, og etter lang betenkningstid takket jeg ja til den tilliten. n

n

Du er i politisknsammenheng et ubeskrevet blad. Mange ble nok overrasket over nominasjonen. Blendu?

nn

I min jobb i Næringsforeningen startet jeg tidlig med å få til et godt samarbeid mellom næringslivet i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Jeg er relativt godt kjent med bedriftene og det offentlige i de tre kommunene, også de tre sittende ordføreren, som alle har gjort en strålende jobb. At jeg nå har kommet på øvre del av listen er jeg ydmyk og stolt over, og takker for det, og jeg lover å yte mitt beste for at næringslivet skal få de beste vilkår til å utvikle seg videre, og dermed skape den beste kommune å bo i. Jeg gleder meg til valgkampen og til å fronte vårt partiprogram.n
n

n

Hva er dinenhjertesaker?

n

Først og fremst sikre en god økonomi i den nye kommunen. Dette gjør vi ved å ha fokus på næringsutvikling og et aktivt og engasjert næringsliv. Gode og sunne bedrifter gir god skatteinngang og gjør det offentlige i stand til å utvikle gode bo- og arbeidsforhold som sikrer felles velferd. Da får vi til en god vekstsirkel. Videre er jeg opptatt av at vi må ta innover oss de mulighetene som ny teknologi gir oss – spesielt opp mot det grønne skiftet og utfordringer knyttet til vårt miljø. Mange virksomheter er gode på dette i dag, og de må vi heie fram og sørge for at de deler sin kunnskap med andre. Med de ambisjonene som Kristiansand har, må vi ta klimautfordringene på alvor, og bidra til nye løsninger, og en start på dette var bl.a. den store konferansen «Generasjonen etter oss – Electric City», som nylig ble gjennomført i Kristiansand. Nå gjelder det å holde «trøkket» oppe.