Portrettintervju: Arve Stokkelien

nn Arve Stokkelien står på niende plass på Kristiansand Høyres liste til kommunevalget 2019. Han er opprinnelig fra Justvik, men bosatt på Lund og jobber som lærer på Grim. Han sitter nå i bystyret og oppvekststyret i dagens Kristiansand, noe som virker å ha gitt mersmak.nnnnn n

nn Personalia:n
47 år, samboer, fire fantastiske barn mellom 25 og 11 år.

nn

Utdanning:
Statsvitenskap og Samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Historie, Utviklingsstudiet, Pedagogisk seminar og Matematikk fra Universitetet i Agder. Fysikk og Kjemi fra NMBU.

nn

Jobberfaring:n
Jeg vokste opp på gård og driver i dag denne videre, hovedsakelig ved å leie ut fast eiendom. I tillegg har jeg jobbet som ungdomsskolelærer i mange år. Så må jeg vel kunne si at jeg etterhvert er blitt en nokså god håndverker etter flere bygge- og renoveringsprosjekter.

n

n

Hvorfor er du politisk aktiv?

n

Jeg er en politisk nerd og har alltid lest det meste jeg har kommet over både av nyheter, fagbøker og biografier som omhandler politikk. Så tilstår jeg at jeg er en av dem som har foretatt en politisk reise før jeg havnet i Høyre.n
n
I ungdommen var jeg nok blant de som var mer utålmodige og ville ha hurtige endringer uten å se hvilke utilsiktede konsekvenser det kunne medføre. Etterhvert som jeg ble eldre og så hvor negativt for et samfunn de hurtige og lite gjennomtenkte avgjørelser kan være, så har jeg landet som en solid verdikonservativ.

n

Når det gjelder enkeltsaker, så var det kampen for å bevare Justvik skole som gjorde at jeg engasjerte meg i Høyre. Når det lyktes, mye på grunn av at Høyre greide å få til en OPS-løsning, gav det mersmak og jeg ble valgt inn i bystyret på niendeplass ved forrige valg. I denne perioden har jeg også sittet i oppvekststyret.

nn

Fornøyd med nominasjonen?

n

Ja, positivt overrasket er vel det rette ordet, spesielt med tanke på at det også er kommet inn så mange flinke folk fra Søgne og Songdalen.

nn

Hvilke hjertesaker har du?

n

En god skole:n
Skolen skal være et sted å lære, ikke bare et sted å være. Faglige krav til både elever og lærere er viktig, det er et tegn på respekt og at man bryr seg. I tillegg tilsier både forskning og egen erfaring at det gir bedre og mer læring.n
n
Hvis Norge skal overleve i fremtiden så trenger vi en kompetent arbeidsstyrke, det må vi hjelpe skolen med å utdanne.n

n

Et renhårig arbeidsliv:n
Arbeidslivskriminalitet er alvorlig for både arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Når noen aktører ikke følger lover og regler så er det til hinder for en sunn og fri konkurranse.n
n
Dette må myndighetene forhindre at skjer.

nnEn sunn kommunal økonomi:
I de siste åtte årene som Høyre har styrt Kristiansand er kommunens gjeld redusert og våre fond opparbeidet.n
n
Men dette må ikke bli noen hvilepute, Høyre skal fortsatt påse at den gode utviklingen fortsetter gjennom en god og sunn økonomistyringnnn

n
n