Portrettintervju: Espen Saga

Espen Saga er en kjent mann i Kristiansand Høyre, og har fått 13. plass på vår liste til kommunevalget 2019. Espen bor på Lund i Kristiansand og vi har stilt han noen kjappe spørsmål for at dere kan bli bedre kjent med han.n n

Bystyremedlem Espen Saga

nn Personalian
Jeg er 39 år, bor på Lund og har 3 barn på 3, 6 og 9 år.n
n
n Utdanningn
Økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI

n

n Jobberfaringn
Foruten flere år som heltidspolitiker (rådgiver i Høyre lokalt og nasjonalt, samt rådgiver for tidligere ordfører Arvid Grundekjøn) har jeg jobbet som porteføljeforvalter i et investeringsselskap og som rådgiver i PR byrået Burson-Marsteller. De siste årene har jeg drevet eget konsulentfirma innenfor tjenester som finansiell kommunikasjon, PR, samfunnskontakt og eiendom.n
n

n

nHvorfor ble du politisk aktiv?

n

n Jeg meldte meg inn i Høyre i 1999 da jeg var 18 år og gikk på Gimle vgs. Den gang var det Høyres ideologi om frihet for enkeltindividet og forandre for å bevare som ga meg en slags åpenbaring.n
n
Jeg følte meg med en gang hjemme i et parti som Høyre og har siden hatt et sterkt ønske om å bidra til Høyres fremgang og vekst.

n

Fornøyd mednnominasjonen?

n

Jeg må si at den listen som Kristiansand Høyre stiller med i dette valget er svært sterkt. Det er mange utrolig flinke og dyktige kandidater på listen og det har helt klart vært en berikelse for oss fra «gamle Kristiansand» og få med så mange flinke og dyktige folk fra Søgne og Songdalen.n

n

Det er en god miks av mennesker med politisk erfaring og folk som kommer utenfra med andre erfaringer og kompetanse.

n

Selv har jeg vært ute fra politikken i denne perioden, men før det var jeg med i tre perioder, både som representant og rådgiver. Jeg er imidlertid helt klar over at ingen lever på gamle bragder og hadde ingen intensjoner om noe free ticket på nominasjonslisten. Er derfor ydmyk og glad for å ha fått en god plassering. Det gir motivasjon til en spennende valgkamp.n
n

n

Hvilke hjertesaker har du?

n

Min største politiske hjertesak er for så vidt ikke en enkeltsak, men mer en holdning til de politiske sakene. Jeg er veldig opptatt av at det skal være grenser for politikk og at det må være den enkelte person selv som skal få velge i de aller fleste saker. Politikerne er til å for å legge til rette for og sørge for mest mulig frihet i hverdagen for folk flest.n
n
Derfor kommer hjertesakene ganske naturlig; valgfrihet, lavest mulig skatter og avgifter, lite byråkrati og minst mulig politisk inngripen.

n

n
n

nnnn

n
n