Portrettintervju: Kjetil Aasen

Kjetil Aasenn står på vår 7. plass til kommunevalget i år. Han kommer fra Nodeland i Songdalen, og sitter som fast representant i kommunestyret til Songdalen kommune. For å bli bedre kjent med Kjetil, har vi stilt han noen spørsmål.n n

nn Personalia:n
Jeg er 52 år, gift og har en sønn. Jeg kommer fra Songdalen.

nnn

Utdanning:n
Jeg er utdannet gartner ved Gjennestad gartnerskole.

nnn

Jobberfaring:n
Etter gartnerskolen tok jeg som 21 åring, over Aasen Gartneri/gård og har vært selvstendig næringsdrivende siden 1988. Ved siden av gartnerivirksomhet/grossist, har jeg hatt fokus på jord- og skogbruk og eiendomsutvikling i Songdalen. Jeg har også hatt flere styreverv, blant annet innenfor finans.n
n
n

nnn

Hvorfor politisk aktiv?

nn

Jeg har alltid vært politisk- og lokalt engasjert. Det å kunne utvikle kommunen og effektivisere og gjøre tjenestene bedre for innbyggerne har vært, og er fremdeles viktig for meg.n
n
Jeg ble valgt inn i Songdalen kommunestyre tilbake i 2007 (den gang for Senterpartiet). I den perioden var jeg gruppeleder i 10 år, og en del av formannskapet og planutvalget. Etter kommunereformen valgte jeg å melde meg ut av Senterpartiet grunnet partiets venstrevridning og populistiske holdninger.

nn

Jeg fikk forespørsel fra valgkomiteèn i Høyre om å stille på kommunevalgslisten, noe jeg tenkte nøye gjennom og takket ja til. I Høyre er jeg blitt veldig godt mottatt, og føler at jeg politisk hører hjemme.n
n

n

Nominasjonen

nn

Med så mange dyktige politikere fra Kristiansand, Søgne og Songdalen er det en ære å bli nominert på øvre del av listen. Jeg ønsker å vise at jeg fortjener plassen, og dersom jeg blir valgt inn, gleder jeg meg til å arbeide for at Kristiansand skal bli best mulig i årene som kommer.

n

Vi står overfor mange spennende saker, og jeg er sikker på at vi sammen kan være med på å skape en av landets beste kommuner å bo i.

nnn

Hjertesaker

nn

En av hjertesakene mine er god økonomistyring for å sikre en stabil og forutsigbar utvikling for kommunen. Jeg vil være med på å skape verdier og få flest mulig i arbeid.n
n
En annen hjertesak er å tilrettelegg for frivillighet, samt idrett og kultur i nærområdene.n
n
Jeg har i lengre tid kjempet for ny vei E39/E18, og ser nå at med Høyre i regjering skjer det mye positivt som ny vei mot Stavanger og ny Varoddbro m.m.