Portrettintervju: Odd Nordmo

nn Odd Nordmo har 5. plass på Høyres liste til årets kommunevalg. Han er fra Lund, har bodd i Kvadraturen siden 2005 og har vært valgt inn i Bystyret siden 2011. Her blir vi litt bedre kjent med Odd.nnnnn n

Personalia:n
63 år, gift, to døtre, en bonusdatter og tre barnebarn. Flyttet fra Hammerfest til Kristiansand da jeg var ti år. nn

Utdannelse:n
Befalsutdanning, Politiskole, Prosjektledelse, Administrasjon og Ledelse.

n

Arbeid:n
Politistasjonssjef i Randesund, prosjektleder for flere byggesaker i Agder politidistrikt, hyttebygging og reguleringsplaner i Bykle kommune. For å nevne noe.n

nn

Aktiviteter:n
Tillitsvalgt i mange år i skole, politi, idrettslag og Lions. Stolt over å ha vunnet uoffisielt NM (G-18) og offisielt NM i håndball med AK-28 (G-50).n
n
Stor Vipers-fan!n

n
nn

Hvorfornbegynte du med politikk?

n

Jeg er samfunnsengasjert, og da min sluttdato i politiet nærmet seg, var det helt naturlig å melde seg til innsats i Høyre. I dag er jeg takknemlig for at jeg får være med å påvirke byens utvikling.

nn

Hvaner dine hjertesaker?

nn

Jeg er stolt av byen vår, og vil at nye Kristiansand skal være kommunen (etter Oslo) med mest vekst og etablering av nye næringer. Det er viktig å bygge opp nye Kristiansand som Sørlandets hovedstad, med gode attraksjoner og opplevelser gjennom hele året.

nn

Samtidig er jeg opptatt av å skape flere gode møteplasser for folk i alle aldre. Vi skal være en inkluderende by, og jeg ønsker at vi skal være kjent for å få alle nyankomne inkludert og ut i arbeid så tidlig som mulig.

nn

Hvorforner du en god mann for Høyre i Kristiansand?

nn

Jeg er åpen, ærlig og klarer å stå for vanskelige vurderinger og beslutninger. Mange starter med politikk tidlig og får erfaring fra livet underveis. Jeg hadde fått mye livserfaring først og begynte deretter i politikken. Samtidig ser jeg at jeg er en av få på Høyres liste som har passert 60 år og som bor i Kvadraturen.

nn

Med første svigermor fra Søgne og min andre fra Nodeland (den siste tiden på Songdalstunet), er jeg også kjent med de kvaliteter som Søgne og Songdalen har.

nn

Hvansynes du om nominasjonen?

nn

Å bli nominert på 5. plass gjorde meg overrasket og ydmyk. Jeg har forstått at dette er den mest utsatte plassen, rett bak de kumulerte.n
n
Håper at folk ikke glemmer meg på listen, og at velgerne vil gi Høyre og meg den tillit som skal til for å sikre byen fortsatt god Høyre-styring.