Programkomitèen i gang med arbeidet

n Programkomiteen er nå i gang med å utarbeide valgprogram 2019 — 2023 til det kommende kommunevalget. Dette er det første valget i den nye, sammenslåtte kommunen.n n

nn Oppstart av programarbeidet var 19. april, og ar. Sendes på høring til medlemmene oktober 2018, og arbeidet organiseres med flere undergrupper for de ulike politikkområder.n
n
Valgprogrammet behandles i ekstraordinær generalforsamling januar 2019.

n

Høyre vil være Norgesnviktigste politiske verksted – og det forplikter!n
I Høyre bygges politikk nedenfra og opp, og derfor trenger vi hjelp fra nettopp dere som kan gi innspill på viktige tema og problemstillinger som bør arbeides med. Vi ønsker derfor om innspill til å gi deres innspill over viktig politikk og hjertesaker fra deres kommune og bydel.n
n
nn

n
n

n

n
n

Ta også gjerne kontakt med programkomiteens leder, Renate Hægeland på mobil 901 57 511.n
nnn

Kristiansand Høyres programkomité:

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Fornavn

n
n

Etternavn

n
n

Bostedskommune

n
n

Renate (komitèleder)

n
n

Hægeland

n
n

Kristiansand

n
n

Hedda

n
n

Løvland

n
n

Kristiansand

n
n

Arve

n
n

Stokkelien

n
n

Kristiansand

n
n

Ida

n
n

Grødum

n
n

Songdalen

n
n

Vegard

n
n

Launes

n
n

Kristiansand

n
n

Helge

n
n

Andresen

n
n

Søgne

n
n

Åse

n
n

Severinsen

n
n

Søgne

n
n

Hans Otto

n
n

Lund

n
n

Senior Høyre

n
n

Christoffer

n
n

Myhra

n
n

Unge Høyre

n
nnnn

n
n