Kristiansand Høyres årsmøte for 2018 gjennomført

n Årsmøtet for 2018 ble gjennomført tirsdag 4. desember på Scandic Hotell Bystranda i Kristiansand. Det var 78 stemmeberettigede medlemmer tilstede og møtet ble gjennomført raskt og effektivt.n n

n Se årsmøtedokumenter og protokoll vedlagt.n
n