Siste nytt fra Kristiansand Senior Høyre

n Kristiansand Senior Høyre har i overkant av 60 medlemmer og representerer aktive samfunnsdebattanter. Blant våre medlemmer er både tidligere og nåværende politikere, personer fra næringsliv innen alle kategorier, organisasjons og tillitsvalgte og ikke minst for alle – politisk bevisste og initeresserte medlemmer!n n

Seniorenen- en aktiv, interessert og viktig målgruppe for all politikk!

n

Kristiansand Seniorhøyre har i overkant av 60 medlemmer og representerer aktive samfunnsdebattanter. Blant våre medlemmer er både tidligere og nåværende politikere, personer fra næringsliv innen alle kategorier, organisasjons og tillitsvalgte og ikke minst for alle – politisk bevisste og initeresserte medlemmer!n

n

Høsten 2018 har vi hatt medlemsmøter med svært gode innledere innen temaer som folkehelse, hvordan ha en beredskap for kommende klimautfordringer og nå i november – svært aktuelt – «BREXIT hva nå?»

n

Vi har behov for alle Høyremedlemmers assistanse til å få flere medlemmer. Ikke minst fra vår nye kommunefamilie Søgne og Sogndalen!n
n
Derfor – send oss tips om mulige kommende medlemmer. Sendes til undertegnede eller til fylkessekretariatet på e-post: agder@hoyre.no

n

n
n

n

Med vennlig hilsen leder Kristiansand Senior Høyre,
Hans Otto Lund
E-post: hansottolund@icloud.com, mobil: 908 70 550n
n

n


n

nnnn

n
n