Traineeprogram i Kristiansand Høyre, bystyregruppen

Kristiansand Høyre ønsker å være med å bidra til rekruttering og utvikling av unge som er engasjert i politikk og samfunnsutvikling. Vi ønsker å finne frem til kandidater som vil kombinere sitt politiske engasjement med utvikling av politikken i Kristiansand i samarbeid med bystyregruppen.

Kristiansand Høyre søker etter 1-2 personer som ønsker utfordringer inn politikk utvikling, strategi og kommunikasjon.

Vi søker 1 til 2 personer som ønsker utfordringer innen politikk utvikling, strategi og kommunikasjon. Vi ønsker å inngå bindene kontrakt med et halvt år til et års varighet. Kontrakten inneholder forventninger og konkrete oppgaver til både traineen og Kristiansand Høyre. Opplegget vil ta hensyn til skole/studie situasjonen. Det er ingen avlønning.  Traineene vil få mulighet til å utvikle sitt politiske engasjement gjennom konkrete oppgaver. Det vil bli gitt en attest og referanse etter utløpet av kontrakten.

Oppstart 1.januar 2022 eller etter avtale.

Oppgaver
Oppgaver vil avtales individuelt og tilpasses den enkeltes interesser og kompetanse.  Det kan være forberedelse av konkrete saker og debatter, lage faktaark på konkrete saker, skriving av leserinnlegg/kronikker, innlegg til bystyre, SoMe arbeid, utarbeide Q&A på ulike temaer, pressemeldinger, være observatør på ulike møter mm.  Finne frem til mediesaker

Nettverksbygging
Traineene vil få muligheten til nettverksbygging både lokalt og nasjonalt og få masse praktisk erfaring i politiske prosesser og følge en sak fra ide til gjennomføring.

Opplæring/teambygging
Det vil bli arrangert en onboarding-dag og det vil gjennom perioden holdes månedlige møter med ulike temaer og koordinering av pågående arbeid.

Antall
1 til 2 traineer.

Ansvarlig
Stillingen vil ligge under bystyregruppen og rapportere direkte til gruppeleder.

Søknadsfrist
Søknad, maks en A4 side pluss CV sendes Renate Hægeland, gruppeleder, renate@aktivcoaching.no innen 1.desember.