Trygghet for hjelp og omsorg

Rådmannen i Kristiansand har lagt frem et godt budsjett for 2017. Et budsjett som tydelig bærer preg av at byen har hatt borgerlig styre over mange år.

Trygghet for hjelp og omsorg er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle, tilpasset behov.

Kristiansand tilbyr sine innbyggere gode tjenester og scorer helt i toppen på nasjonale undersøkelser. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Vi ønsker at pasienten skal være i sentrum av helsetjenesten og få et tilbud som hjelper den enkelte raskt.

Høyre mener at styrking av antall fysioterapeut-hjemler vil styrke mulighetene for pasienter med behov for rehabilitering å komme raskere tilbake i arbeid og gi eldre muligheten til å bli boende hjemme lengre.

Høyre mener det haster å få på plass rutinene slik at alle sykehjemmene serverer middag etter kl 15.
Foto: Getty Images (Høyre)