Utbetaling på 113 millioner til Kristiansand kommune

Kristiansand kommune får hele 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser!

Foto: Tor Marius Markussen

Kristiansand kommune får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Belønningsavtalene stimulerer til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Målsettingen er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Trafikktall fra Kristiansand viser at biltrafikken og kollektivtrafikken er redusert, mens antallet som sykler har økt. Resultatene må sees i sammenheng med koronarestriksjonene i 2020. Den reduserte biltrafikken er i henhold til målsettingen i belønningsavtalen.

2020 var et annerledes år, og jeg er glad for at Kristiansand nå kan fortsette arbeidet for et grønnere bymiljø, til beste for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.