En billigere kommune å bo i

Nye Kristiansand skapes av det beste fra dagens tre kommuner. Målet er å bli landets beste.n

Mye går bra i Kristiansand!n

Arbeidsledigheten er rekordlav, økonomien i kommunene er god, foreldre er svært fornøyd med barnehagetilbudet, resultatet i skolene blir stadig bedre, næringsliv og kulturliv vokser.n
n
Kommunene våre har god økonomi med gode forutsetninger for å levere gode tjenester. De siste årene har resultatene i kommunene vært rekordgode. Likevel ønsker de rødgrønne å innføre/øke eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en usosial skatt på folks hjem, som ilegges helt uavhengig av om folk har råd til å betale den. Dessuten gjør det kommune vår mindre attraktiv for økt jobb- og verdiskaping i næringslivet.n
n

Samtidig skal folks hjem skal ikke være et skatteobjekt.

Høyre er prinsipiell motstander av eiendomsskatt og vi har et langsiktig mål om å fjerne eiendomsskatten i Kristiansand, men erkjenner at dette må gjøres over tid for å ikke redusere tjenestene for mye.n
n
Dagens tre kommuner tok i 2018 inn 302 millioner i eiendomsskatt til sammen. Høyre vil i kommende periode redusere skatten med 50 millioner, dvs at skatten ved slutten av perioden er 50 millioner mindre per år enn i 2019.n
n
Ambisjonene for nye Kristiansand er store. Vi skal bli Norges beste kommune, vi skal være en ledende by i Norge og vi skal være internasjonalt orientert. Ved å ha ambinisøse mål, kan vi våge å tenke nytt for å skape enda bedre barnehager for alle, trygg omsorg gjennom hele livet, køfri og klimavennlig transport og gode vilkår for jobbskaperne i samfunnet. Derfor vil vi gjøre Kristiansand billigere kommune å bo i.n