En klimavennlig storby

Vi vil at Kristiansand skal være en av landets mest klimavennlige storbyer. Klimakrisen er reell og vi må jobbe bredt for å nå målene vi har satt oss. Det er viktig for oss at politikken rettes mot de områdene som har størst samlet effekt. Derfor vil vi særlig jobbe for en fortsett satsing på bedring av kollektivtilbudet, slik at dette blir et godt alternativ for flere.n

Vi er teknologioptimister og vil ta i bruk nye metoder for å redusere utslippene. Det sikrer oss fremtidsrettede arbeidsplasser lokalt, samtidig som vi finner løsninger som har stor effekt også andre steder i verden.n
nn

Høyre ønsker at Kristiansand skal bli en hel-elektrisk

n

Vi mener økt elektrifisering er en nøkkel for å redusere utslippene. Kristiansand ligger godt an til å bli Norges første helelektriske storby. Av totalt energiforbruk er kommunen allerede 69 prosent elektrisk, mot 47 prosent nasjonalt. Dette har mye å si for utslippene. Ved full elektrifisering av transport og mobil forbrenning i Kristiansand, vil CO2-utslippene halveres.

n

Første kommune i Norge til å forby all unødvendignengangsplast – nytt komposteringsanlegg

n

Plastforbruket er alt for stort i dag og Høyre i Kristiansand ønsker å forby all unødvendig engangsplast og være den kommunen i Norge som er først med dette. Engangsplasten må erstattes med nedbrytbare erstatningsartikler. For at vi skal kunne lykkes med å kompostere de nedbrytbare artiklene vil Høyre ta initiativ til at Avfall Sør investere i et anlegg som kan kompostere denne typen produkter.

n

Kortreist lokalmat

n

Vi har mange dyktige bønder i den nye kommunen. For oss er derfor et viktig nærings- og klimatiltak å øke satsing på lokalmat, men ikke minst; å øke det kommunale innkjøp av lokal mat. Høyre vil at våre institusjoner skal øke andelen av mat fra lokale produsenter og mener at det skal telle med i innkjøpskriteriene der det er mulig.

n

Avfallsstasjoner i skjærgården

n

Kristiansand har store områder med skog, land og vann som er viktig næringsgrunnlag for noen og viktige rekreasjonsområder for alle. For å holde naturen ren vil vi øke tilgangen på avfallsstasjoner i skjærgården.n
n