Valgprogram 2019-2023

Det endelige valgprogrammet for 2019-2023 ble vedtatt på medlemsmøte 12. februar 2019. Her kan du lese programmet!

Under «vedlegg» finner du det vedtatte programmet for neste periode. Dette er programmet vi skal vinne høstens valg på, god lesing!

n

n
n

n

Hilsen Kristiansand Høyre

n

Per Sigurd Sørensen, leder