Vedum sender regningen for reversering til innbyggerne

Regningen for reversering av Ålesund og Haram er nå alene stipulert til 237 millioner.

Terje Ø. Pettersen (H) skriver i Fædrelandsvennen om regjerngens sløsing på reverseringer av kommunesammenslåinger. (Foto: Mona Hauglid)

Oppløsning av Viken fylkeskommune vil koste nesten 400 millioner og prislappen for oppløsning av Vestfold og Telemark er budsjettert til ca 150 millioner. Hva regningen blir totalt for alle reverseringer av fylker og kommuner er ennå ikke klarlagt, men nå vet vi at staten kun vil dekke 200 millioner totalt for alle reverseringene.

Det var ikke forutsetningen når disse reverseringene ble diskutert og vedtatt.

Hvis Senterpartiet kom til makta, så lovte Vedum at kostnadene til reverseringene skulle dekkes av staten. Samme budskap har vi hørt gjentatte ganger fra forkjemperne for en reversering. 200 millioner rekker kun til å dekke halvparten av hva det vil koste å reversere Viken. Det betyr at største delen av regningen ved reversering av alle fylker og kommuner nå sendes videre til innbyggerne. De som stolte på Vedums lovnader er nå, naturlig nok, veldig skuffet. For igjen, så løper Vedum og SP fra sine valgløfter.

Vi vet ennå ikke hva en reversering av Søgne og Songdalen vil koste, men at regningen vil bli høyere enn for reverseringen av Ålesund og Haram, er svært sannsynlig. Det er også svært sannsynlig at staten ikke kommer til å dekke mer av kostnadene for en reversering av Søgne og Songdalen, enn hva som dekkes for de andre kommunene.

Siden innbyggerne i gamle Kristiansand ikke skal få lov til å avgjøre om det blir en reversering ved en folkeavstemning, så kommer ikke de til å bli belastet for kostnadene. Det betyr at største delen av regningen for en eventuell oppløsning må dekkes av innbyggerne i Søgne og Songdalen.

Tidligere Søgne kommunestyre vedtok innvesteringer på ca 1,1, milliard like før sammenslåingen i 2020, noe som vil medføre en dobling av gjelden ved en reversering. I tillegg må det investeres i et renseanlegg i Høllen til ca 500 millioner. Kostnadene til nytt renseanlegg kommer til å bety en stor økning i kommunale utgifter for innbyggerne i både Søgne og Songdalen. I tillegg har rentene gått opp mer enn budsjettert, noe som vil gi en enda mer anstrengt økonomi. Nye kostnader til en reversering vil gi en enda større kommunal gjeld og ytterligere reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Når vi vet at mange små lokale bedrifter nå sliter med svært høye strømregninger, så er det en uforståelig bruk av penger. Strømstøtten, som skal innføres, er langt ifra nok til å hjelpe bedriftene gjennom vinteren. Mange livsverk og arbeidsplasser står i fare. Nå trenger vi ikke å bruke ressurser på å reversere tidligere vedtak og reetablere enda flere offentlige administrasjoner, men heller løse dagens utfordringer og se fremover.

Penger bevilget til kommunereverseringer burde heller ha vært brukt til strømstøtte til våre bedrifter som nå står i fare for å gå konkurs.

Terje Øydne Pettersen, bystyrerepresentant og formannskapsmedlem (H)