Politikk

Våre hjertesaker

Politikkutvikling

Høyres kvinneforum er en aktiv bidragsyter i partiets politikkutforming gjennom innspill til blant annet programprosessene.

Aktiv deltakelse i Høyre

Høyres kvinneforum jobber for å rekruttere flere kvinner til aktiv deltakelse i partiet.

Møteplasser for kvinner i Høyre

Høyres kvinneforum tilbyr møteplasser for kvinner i partiet, og stiller med opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet.

Flere Høyrevelgere

Høyres kvinneforum jobber for å få flere kvinner til å stemme Høyre, ved blant annet å synliggjøre partiet generelt og det kvinnepolitiske arbeidet.

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller