Høyres Kvinneforum

Høyres Kvinneforum er en integrert del av partiorganisasjonen. Det innebærer at det er Høyre du melder deg inn i, men at du ved innmeldingen får tilbud om å bli en del av Kvinneforumet. Høyres Kvinneforum tar initiativ til en rekke møter, seminarer og konferanser med kvinner i partiet som målgruppe.

Våre hovedsaker

Politikkutvikling

Høyres kvinneforum er en aktiv bidragsyter i partiets politikkutforming gjennom innspill til blant annet programprosessene.

Aktiv deltakelse i Høyre

Høyres kvinneforum jobber for å rekruttere flere kvinner til aktiv deltakelse i partiet.

Møteplasser for kvinner i Høyre

Høyres kvinneforum tilbyr møteplasser for kvinner i partiet, og stiller med opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet.

Flere Høyrevelgere

Høyres kvinneforum jobber for å få flere kvinner til å stemme Høyre, ved blant annet å synliggjøre partiet generelt og det kvinnepolitiske arbeidet.

Se vår politikk

Kvinneforum

Kontakt

Tina Bru
Leder
Telefon: 92856755

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

12 jan

Vinterkonferansen 2019

Sted: Oslo
Dato: 12. jan 2019
Tid: 12:00
Se hele kalenderen