Høyres kvinneforum

Kvinneforum skal være et naturlig sted å diskutere viktige kvinnesaker i samfunnet.

Høyres kvinneforum under Høyres landsmøte 2019