Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Høyres Kvinneforum

Høyres Kvinneforum er en integrert del av partiorganisasjonen. Det innebærer at det er Høyre du melder deg inn i, men at du ved innmeldingen får tilbud om å bli en del av Kvinneforumet.
Høyres Kvinneforum tar initiativ til en rekke møter, seminarer og konferanser med kvinner i partiet som målgruppe.Se vår politikk

Politikkutvikling

Høyres kvinneforum er en aktiv bidragsyter i partiets politikkutforming gjennom innspill til blant annet programprosessene.

Flere Høyrevelgere

Høyres kvinneforum jobber for å få flere kvinner til å stemme Høyre, ved blant annet å synliggjøre partiet generelt og det kvinnepolitiske arbeidet.

Kontakt

Høyres Kvinneforum

Tina Bru

Leder
Telefon 92856755

Send oss en e-post

Aktuelt

Tom Erlend Skaug, Kårstein Eidem Løvaas, Sveinung Stensland. Foto.
Sara Christie. Foto: Frederik Hilfling-Rasmussen – Stortingsarkivet

Våre folk