Å bli gammel i Lillesand

Close up of a group of senior women having breakfast

Lillesand Høyre vil at det skal være godt å bli gammel i Lillesand. Jeg er opptatt av de eldres situasjon og vil arbeide for varierte tilbud og ordninger for en trygg og god alderdom. Vi skal leve hele livet og være herre i eget liv. Det er vi som skal bestemme hvordan vi vil ha det. Vi kjenner selv det som er best for oss, det er vi som har skoene på.

Anne Rød Moen, 15. kandidat for Lillesand Høyre.

Her i kommunen er det mange frivillige organisasjoner som er på tilbudssiden for de fleste interesser. Men føler vi oss ensomme eller ikke er i stand til å delta, kan vi også få en besøksvenn som kan bidra til et bedre liv. Alle våre tre institusjoner er sertifiserte for Livsglede for eldre, og det må vi beholde videre. Vi trenger alle positive opplevelser og aktiviteter.

Jeg er medlem av Eldrerådet i kommunen. Det velges av Bystyret, og har fem medlemmer, tre er valgt politisk og to fra pensjonisters interesseorganisasjoner. Jeg er motivert for å fortsette dette arbeidet. Vi er et råd og kan ikke bestemme noe, men håper representantene i utvalgene og Bystyret leser våre referater og lytter til oss. De sakene vi behandler, finner vi i sakslistene til kommunale organer, og vi kan også ta opp saker som er aktuelle i tiden. Vi i Eldrerådet mener vi er et viktig og riktig  organ, og vi har alltid de eldres beste for øyet.

Vi blir heldigvis flere som blir gamle og kan leve et godt liv. Derfor er det også viktig at vår stemme blir hørt og respektert.