Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Åtte gode grunner til å stemme Høyre i Lillesand

Vårt overordnede mål er at alle skal ha et godt liv i Lillesand. Vi tro på enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet i felleskap. Det gir veksten vi trenger for å utvikle tjenestene våre.

For Høyre er det viktig å ha en kommune med stabilitet og som gir muligheter for alle.

Her kan du laste ned valgkampprogrammet:

Her kan du laste ned program for inneværende periode: