Boplikt, Dovreheimen og Høvågheimen

Det er valgkamp og i innlegget «Arbeiderpartiet støtter boplikten i Lillesand», publisert 20. juli i Lillesands-Posten, prøver Arbeiderpartiet å forklarer velgerne hva som er Høyres politikk vedrørende boplikt. I dette innlegget vises det til noe undertegnede har uttalt i en valgomat (av alle ting).

Einar Holmer-Hoven, Ordfører

Boplikten kommer ikke til å være et tema for Høyre de neste fire årene. Så det blir ingen endringer på boplikten i Lillesand for dem som skulle være bekymret over det. Det kan jeg love.

Det ser ut som om Arbeiderpartiet leter med lykt og lupe over saker de kan profilere seg på.

Et annet eksempel er en digital annonse i Lillesands-Posten, hvor Arbeiderpartiets ordførerkandidat slår fast «Nei til privatisering av Dovreheimen og Høvågheimen».

Som om det skulle være noen partier som er for en privatisering av disse. Det er det jo ikke. Hva er poenget med å komme med noe sikt når dette ikke er tema og aldri har vært det?

Det er ingen partier i Lillesand som ønsker en privatisering av disse flotte institusjonene. Men dere får det til å se slik ut.

Dere kan bedre enn dette Arbeiderpartiet.