Brukerundersøkelser

Lillesand Høyre har programfestet at kommunen skal benytte brukerundersøkelser i flere sektorer. Dette er viktig for å fremme involvering og for å kartlegge forbedringspotensialet i kommunale tjenester.

Johannes Myhre Vallesverd, 11. kandidat for Lillesand Høyre.

Det gjøres mye bra i dag, og brukerundersøkelser er benyttet. Høyre vil likevel fremme en mer aktiv og regelmessig tilnærming til det nyttige verktøyet som brukerundersøkelser utgjør. Lillesand Høyre forventer at resultatene fra undersøkelsene aktivt følges opp og at Bystyret får gode rapporter.