Digitale verktøy og tradisjonelle læremidler i skolen

Debatten om hvorvidt barn skal ha skjerm eller ikke i skolen er i full gang. Høyre som parti mener at vi må tørre å ta denne diskusjonen, og det er ikke nødvendigvis en klar fasit her.

Martin Aanesland, 21. kandidat for Lillesand Høyre.
Andreas Brovig, 3. kandidat og valgkampleder for Lillesand Høyre

Digitalisering handler ikke bare om teknologi, men om hvordan samfunnet forandres ved bruk av nye digitale og teknologiske verktøy. Dette forandrer hverdagen både på skolen og i arbeidslivet. Selv de som er skeptiske til endringer, må ta innover seg at digitaliseringen er kommet for å bli. Skolehverdagen og undervisningsformene som var før, er blitt endret og barna våre må være rustet for fremtiden.

Samtidig er det viktig å ha en god balanse mellom bruk av digitale verktøy og tradisjonelle læremidler. Forskning viser at skriving for hånd med penn og papir aktiverer mange sanser, og bidrar til å åpne opp hjernen for læring.

Det er flere sitater av personer som på 90-tallet sa at Internett bare var en forbigående ting. Det kan vi le av i dag, men teknologiene er fortsatt under stadig utvikling. Flere barn i Lillesandskolen har eksempelvis allerede deltatt digitalt i klasseromsundervisningen, representert ved en liten robot på skrivepulten, mens de av ulike årsaker befinner seg hjemme eller andre steder.

Politikkens rolle handler om å peke på en retning, men også om å sette rammer. Så er det i stor grad opp til skolen hvilke undervisningsmetoder de velger, og det er pedagogenes rolle og ansvar. Men verktøyene kan politikere være med og gi.

For vår del som politikere vil det være viktig at barn og unge i vår kommune har tilgang til teknologi, både daglige verktøy som Chromebook/PC, men også at de får mulighet til å prøve ut annen teknologi i skolehverdagen. Skal norske barn og unge kunne møte en fremtid hvor vi er mindre avhengig av olje og tradisjonell industri, så må de ha kunnskap om ny teknologi, og de må møte dette allerede i grunnskolen.

Diskusjonen er i gang nasjonalt. La oss ta denne diskusjonen i Lillesand. Hvordan ruster vi våre barn best for en fremtid, slik vi tror at den ser ut? For Høyres del er det viktig med kunnskap i skolen, og det handler både om tradisjonell kunnskap og metoder, men også om digital kompetanse. Ja, takk, begge deler.