Drømmen om parkering i fjell i Lillesand sentrum

Det er valgkamp og i artikkelen «Parkeringsanlegg er vedtatt – hva nå?», publisert 30. juni i Lillesands-Posten, forklarer Arbeiderpartiets ordførerkandidat velgerne hva som er Høyres politikk vedrørende parkering i sentrum.

Gunnar Kulia, 5. kandidat for Lillesand Høyre.

Jeg vil som bystyrekandidat for Høyre gjerne tydeliggjøre hva vi arbeider for. Høyre mener at vi trenger en bedre parkeringsløsning i sentrum. Det får vi gjennom etablering av et parkeringsanlegg. Hadde utbyggingskostnadene vært like for parkering under bakken som over bakken, hadde også Høyre ønsket parkering i fjell eller under bakken. Men parkering under bakken/i fjell er ca dobbelt så dyrt å bygge som parkering over bakken. 

Lillesand kommune inviterte i vår tilbydere til å bygge parkeringsanlegg på Kollers jorde/Vesterjordet. Ingen var villig til å tilby kommunen å bygge parkeringsanlegg med over 200 parkeringsplasser under bakken. Av 12 interessenter var det bare én som ga kommunen tilbud om å bygge parkeringsanlegg. Asbjørn Olsen garanterte bygging av minst 200 parkeringsplasser, men ga ingen garantier om å bygge under bakken.

Høyre mener det vil være feil å bruke skattebetalernes penger til å finansiere parkeringsanlegg gjennom kommunal bevilgning. Det er eneste mulighet for å realisere parkering under bakken i nær fremtid. Derfor stemte Høyre for salget til Asbjørn Olsen for å realisere parkeringsløsning for Lillesand sentrum. 

Høyre er ikke mot kombinert bruk med parkering og bolig på Vesterjordet, og det blir spennende å se hva Olsen og hans samarbeidspartnere foreslår av løsninger i reguleringsplanarbeidet. En stemme til Høyre vil ikke stå i veien for mer enn et rent parkeringsanlegg, men det var Høyre sammen med et flertall i bystyret som sikret at vi vil få et parkeringsanlegg overhodet. Dette åpner senere for spennende utvikling av Havnetomta når halvparten av parkeringsplassene der flyttes til Kollers jorde.  Bilene i Lillesand trenger ikke den beste utsikten på byens tusenårssted. 

Økt parkeringskapasitet på Vesterjordet kan bidra til viktig byutvikling på Brannstasjonstomta og andre steder i Lillesand sentrum.