Lillesand – En god kommune

Lillesand skal være en trygg kommune for barn og unge å vokse opp i. Vi har gode skoler og barnehager i både Lillesand og Høvåg, hvor barna kan bli sett og får et godt læringstilbud samt oppfølging. Vi har også sterke fagmiljøer i kommunen for blant annet spesialpedagogikk, forebyggende ungdomsarbeid, helsestasjon og familiesenter.

Andreas Brovig

I tillegg jobber kommunen med BTI, et systematisk arbeid med tverrfaglig oppfølging i samarbeid mellom helse/velferd og oppvekst. Jeg har vært ansatt og folkevalgt i kommunen i mange år og er stolt av å ha vært med på denne reisen, og som del av det politiske flertallet sikret ressurser til dette viktige arbeidet.

Barnehager og skoler er en viktig arena for kommunens barn og unge, som de bruker store deler av hverdagen sin på. Mange er også aktive i ulike lag og foreninger. For oss i Høyre er det viktig å støtte og bidra til utvikling av gode arenaer for barn og unge. Vi har i en årrekke jobbet aktivt for å støtte både foreninger som favner svært mange, som våre idrettsforeninger, men også støtte mindre grupper som betyr mye for mange, som eksempelvis Mekkegruppa.

I den kommende valgperioden vil Lillesand Høyre fortsette å legge til rette for et mangfold av gode og relevante arenaer også etter skoletid.