Et levende Lillesand sentrum – tid for gjennomføring

Årets moteshow i regi av handelsstanden.

Lillesand sentrum har unike kvaliteter med sin historiske bebyggelse og Sørlandets flotteste skjærgård.  Det er et samlet ønske i Lillesand om et livskraftig og levende bysentrum året rundt.  Sørlandsbyen tilbyr kulturopplevelser på mange arenaer og om sommeren er det pulserende liv og aktivitet.  Handelsstanden gjør en imponerende jobb for å legge attraktive rammer for handel, og byens hotell og restauranter gir mange gode opplevelser.

Bystyrekandidatene Gunnar Kulia (nr. 5) og Øystein Midttun (nr.6).

Kravene og forventningene til et bysentrum er i endring. Våre handelsmønstre har forandret seg og antallet butikker i sentrum reduseres år for år. For å snu denne trenden må vi gjøre noe med hva byen har å tilby. Servicefunksjoner som helsetjenester, bank, bibliotek og kulturhus/kino er viktige å ha i et bysentrum og vi bør fortsette å legge gode rammer for disse aktivitetene i Lillesand.   

Kommunen kan ikke vedta en ønsket sentrumsutvikling, men den kan legge rammer som stimulerer en ønsket utvikling.

  • Etablering av gågate har vært gjenstand for omfattende utredninger og det finnes argumenter både for og imot.  Ved å fjerne gjennomkjøringstrafikken legger vi til rette for økt handel, cafeliv og rekreasjon i den mest sentrale delen av byen.  Lillesand Høyre mener at vedtatte planer bør gjennomføres i kommende bystyreperiode. 
  • Et nytt parkeringshus vil frigjøre halve Havnetomta til annen aktivitet, og redusert parkering i gateløp og smau vil også gi et mer tiltalende sentrum mindre preget av biler. Realisering av et parkeringshus med rimelige timerater bør gjennomføres så snart som mulig. Lillesand Høyre har de siste årene arbeidet aktivt med å få til parkeringsløsning i sentrum.