Helse, omsorg og konkrete planer for Dovre – Fagertun

For mer enn 30 år siden var Høyre-ordfører Gunnar Oftedahl forutseende og fikk gjennomført en omdiskutert utbygging av Dovre Bo- og aktivitetssenter. I ettertid fremstår dette som en svært klok og nødvendig beslutning. Dovrehei borettslag ble etablert som del av senteret. Personer over 60 år kan fremdeles kjøpe leilighet der, men ikke til markedspris. Prisen tar utgangspunkt i byggekostnad. Den justeres hvis eierne foretar oppussinger som øker bokvalitetene. Det blir ingen gevinst til arvingene. Dette gir en gunstig pris for svært attraktive leiligheter.

Lise Andersen og Gunnar Kulia, 4. og 5. kandidater for for Lillesand Høyre

Lillesand Høyre vil i kommende 4 års periode søke å etablere et nytt sentrumsnært borettslag etter samme modellen.  Hvor dette kan bygges må vurderes. Vi har store arealer ved Dovre på den tidligere ungdomsskoletomta.  Dette kan være et mulig sted for bygging av nye boliger for godt voksne, prisgunstig, bynært og ved omsorgssenteret. Husbanken gir normalt gunstige lån til slike prosjekter.

Lillesand Høyre vil aktivt søke å legge til rette for bygging av flere sentrumsnære leiligheter, der vi håper private utbyggere kan realisere attraktive botilbud.  Målet er å kunne tilby gode, sentrumsnære bokvaliteter til innbyggere i alle aldre. Men på Dovre er målet å utvikle botilbud til godt voksne.

Drømmen om å utvikle Dovre – Fagertunområdet til helse- og omsorgsformål har vært sterk. Lite av drømmene er så langt realisert.  Det er nå vår oppgave å være forutseende og utvikle området med tjenester og botilbud for Lillesands godt voksne innbyggere slik at flest mulig kan oppleve stor trygghet og livskvalitet.  Og for kommunen vil det være effektivt med boliger tett opp til Bo- og omsorgssenteret.