Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Lillesand Høyre går til valg på å holde kommunale avgifter nede. Vi står for en trygg og stabil styring av Lillesand kommune, og vårt første, klare valgløfte i kommunevalget er at vi ikke skal øke eiendomsskattens promillesats.

Einar Holmer-Hoven, Ordfører & Siren Thorvaldsen, Leder av Plan- og miljøutvalget, 2. kandidat

Det vil være viktig for Høyre å bidra til trygghet for folks økonomi fremover, ved å holde skatter og avgifter nede. Med prisøkningene som har vært på dagligvarer, strøm og drivstoff, vil vi som lokalt folkevalgte kunne bidra til et bedre økonomisk handlingsrom for folk og barnefamilier.

Tilsvarende vil det være viktig for oss å jobbe for gode rammebetingelser for næringslivet. Dette handler både om at kommunen skal gi god service og prioritere søknader fra næringslivet, og om å holde avgiftsnivåene nede.

Dette vil vi kunne få til, slik vi har gjort i mange år, ved å jobbe for en mer effektiv administrasjon, og gjennom en fornuftig og langsiktig planlegging av kommuneøkonomien. Høyre er klare for å fortsatt ta ansvar i Lillesand, avslutter Holmer-Hoven og Thorvaldsen.