Kulturskolen trenger gode lokaler

Kulturskolen i Birkenes og Lillesand har i over 30 år gitt et viktig tilbud til mange barn og unge i kommunene våre. Dette er en mestringsarena, med lav inngangsterskel, hvor barna får undervisningstilbud innen musikk, dans, teater og korps.

For Lillesand Høyre er det viktig å sørge for at det finnes slike meningsfulle arenaer for barn og unge i kommunen. Mange trives i idretten, og vi har et stort mangfold av idrettstilbud i kommunen. Men alle har ikke interesse for dette. Noen vil heller engasjere seg i mekkegruppa, eller delta i aktiviteter i menighetsarbeid eller på ungdomsklubbene. For andre er det korpset, pianotimene eller teatergruppa gjennom kulturskolen som gir glede følelse av tilhørighet og mestring.

Kulturskolen har mange dyktige medarbeidere og et variert tilbud, men har gjennom de siste årene flyttet rundt i midlertidige lokaler her i Lillesand. For at kulturskolen skal kunne utvikle seg videre, og kanskje favne enda flere barn og unge, trenger de gode lokaler som vil kunne brukes over tid. Høyre går til valg på å støtte opp om kulturskolens virksomhet fremover, og bidra til at vi så fort som mulig får på plass permanente, hensiktsmessige lokaler.