La barna leke uorganisert der de bor

Lillesand Høyre vil gjøre de lokale lekeplassene til trygge og gode samlingssteder i nærmiljøene. Dette forutsetter at vi finner gode løsninger for å håndtere forfallet, som mange av anleggene bærer preg av.

Roy Kenneth Jenssveen, 8. kandidat & Cecilie Pedersen, 20. kandidat for Lillesand Høyre

Det sier listekandidatene Roy Kenneth Jenssveen og Cecilie Pedersen i en uttalelse som i dag er publisert i Lillesand Posten, på vegne av Lillesand Høyre, som har programfestet en opprustning av lekeplasser i kommunen.

– Utenom organiserte aktiviteter har vi i Lillesand hatt lekeplasser for barns frie og uorganiserte lek de siste 50 årene. Mange steder har lekeplassene fungert godt, men manglende tilsyn og vedlikehold har medført at anlegg forfaller. Det kan være farlig for barna og den frie leken hemmes.

– Barn har i dag mange tilbud for organiserte aktiviteter. Idretten, kulturskolen og SFO er eksempler på trygge og stimulerende arenaer for barn i Lillesand og Høvåg. Dette er også viktig for Høyre å støtte opp om, sier Jenssveen og Pedersen.

– Noen vil tenke at forfallet er kommunens ansvar.  Andre vil hevde at velforeningene må gjøre nødvendige tiltak i sine lokale boområder. Vi i Lillesand Høyre ønsker et samarbeid mellom frivillighet, velforeninger og kommunen for å gjøre de lokale lekeplassene til trygge og gode samlingssteder i nærmiljøene.

– Vi vil arbeide for at kommunen bidrar økonomisk til opprusting av lekeplassene i kommende bystyreperiode. Så må vi sammen finne gode rammer og modeller for gjennomføring, avslutter kandidatene.