Ny leder og nye medlemmer inn i foreningsstyret i Lillesand Høyre

Den 10. januar, på årsmøte til Lillesand Høyre, ble Gunnar Kulia valgt som ny leder i foreningsstyret til Lillesand Høyre. Han tar da over etter Jarle Fosen som har fungert som styreleder for Jan Storsveen, begge to fortsetter som styremedlemmer i foreningen.

Gunnar Kulia, nyvalgt leder i foreningsstyret til Lillesand Høyre

«Først må jeg gi en stor takk til både Jarle Fosen som har vært fungerende styreleder og til Andreas Brovig som har vært vår kampanjeleder gjennom valgkampen. Jeg synes det er veldig interessant og motiverende å bli valgt som ny leder. Jeg brenner for å bidra til god utvikling av Lillesand og vil bidra til å utvikle og synliggjøre god Høyre-politikk. Vi har som mål å arrangere flere åpne arrangementer hvor viktige temaer i Lillesand kan diskuteres. Vi vil arrangere mer av slike åpne fora vi hadde under valgkampen i Høyres hus, og invitere bredt politisk og skape et engasjement og få til gode løsninger.», sier Gunnar Kulia.

I tillegg til å være leder i foreningsstyret i Lillesand Høyre, er Gunnar også bystyremedlem og sitter i formannskapet for Høyre. Han er også leder i Menighetsrådet, og er varamedlem i Lillesand Kunstforening.

På årsmøte ble følgende personer valgt til å tre inn/fortsette i foreningsstyret:

Styremedlemmer: Jan Storsveen, Kerstin Thoresen, Jarle Fosen, Lise Andersen, Johannes Vallesverd, Kari Erdvik

Varamedlemmer: Tor Håkon Grøsle, Birger Gauslaa, Trond Gitmark

Alle ble valgt ved akklamasjon.