Nye politikere på valglistene

Hei, jeg heter Jarle Fosen og er Høyre-kandidat for første gang. I år er det mange politiske partier som stiller med nye navn på valglistene sine. Dette skyldes hovedsakelig en naturlig utskifting, der mange politikere har valgt å gi seg og dessverre et par triste dødsfall vi gjerne skulle vært uten. Dette betyr at det i år vil bli en ganske stor fornying av kommunestyrerepresentanter og gjøre dette valget ekstra spennende.

Jarle Fosen, 12. kandidat og fungerende styreleder for Lillesand Høyre.

Noen av disse nye navnene har ikke politisk erfaring, meg inkludert, men det betyr ikke at disse personene mangler engasjement for et trygt og bedre Lillesand og innehar den faglige kompetansen og erfaringen som trengs for å håndtere politiske saker. Det stiller fra de fleste partier i Lillesand nye kandidater som kommer fra både offentlig- og privatsektor, selvstendig næringsdrivende, studenter og pensjonister. En god miks, der noen også er innflyttere og andre født og oppvokst i Lillesand.

Jeg er innflytter og har nå bodd 15år i Lillesand sammen med kone og barn. I dag føler jeg meg godt integrert inn i lokalsamfunnet vårt. Dette har jeg fått til ved å være aktiv engasjert i det som skjer i byen, frivilligheten, følge oppveksten til mine to barn og gjennom dugnadsarbeid i både barnehage, skole, velforening og idrettslaget som styremedlem i Lillesand Svømmeklubb.

Gjennom mitt engasjement har jeg latt merke at det finnes to leirer i Lillesand, de som ønsker fornying/endring og de som vil at alt skal være som det alltid har vært. Dette skyldes nok helt vanlige menneskelige faktorer (de fleste ønsker ikke endring), byens historiske betydning og sjøfartshistorien som mange føler et ekstra ansvar for å bevare. Jeg ønsker også å ta vare på byen vår samtidig som jeg ønsker å fornye og gjøre byen enda mer attraktiv for alle, både unge som eldre og fastboende som besøkende.

Jeg valgte for 3 år siden å engasjere meg politisk ved å melde meg inn i Lillesand Høyre, partiet jeg alltid har stemt. Jeg ville oppleve engasjerte mennesker som sloss for noe viktig. Engasjerte mennesker som ser muligheter der andre har gitt opp. Jeg må bare takk for tillitten i partiet som har valgt meg frem til å stå på valglista i år og fungere som styreleder i partiet under valgkampen.

Jeg kan love dere en ting: Samhold er noe jeg forstår verdien av. Å dyrke samarbeid og samhold har vært mitt viktigste prosjekt i min yrkeskarriere. Egoisme er noe jeg misliker sterkt, og jeg håper vi kan unngår dette i denne valgkampen. Jeg håper vi unngår amerikanske tilstander. For det er ikke til å legge skjul på at ved lokalvalg som vi har i år, har det en tendens til å fokusere litt for mye på person istedenfor politikken til de forskjellige partiene.

I det samfunnet ungene våre vokser opp i må de lære seg toleranse for mangfold. Mangfold gir endringer. Mangfold utfordrer likhetstenkning. Likhet er bra når vi snakker om like rettigheter. Men skal vi utvikle noe nytt, trengs kreativitet, og kreativitet blir til når vi ser på en problemstilling fra ulike vinkler og diskuterer den åpent. Da er det en fordel at vi er ulike, dette gjelder også i kommunestyret.

En viktig læring jeg har fått av mine Høyrevenner og som fersk politiker er at man vinner aldri velgere ved å snakke ned sine motstandere. Det man vinner velgere på er ved å fremsnakke sin egen politiske synspunkter og ikke kritisere andre. Og det er selvsagt lov å korrigere sine motstandere om de skulle hevde noe som er feil.

Det har vært utrolig lærerikt å få være med å utarbeide Lillesand Høyre sitt valgprogram som kommer dalende ned i postkassen sammen med alle andre partier sitt program om ikke lenge. Min oppfordring er å ta en titt, ikke kast det rett i den grønne dunken. Det ligger mange gode ønsker å mål for Lillesand beskrevet i alle partiprogrammene og det vil gjøre det mye enklere for deg som velger å gjøre det rette valget.

Er du fortsatt usikker så gleder jeg og alle de andre nye navnene på valglistene til å møte deg på stand og banke på dørene for å fortelle om det flotte valgprogrammet vi går til valg på.