Om integritet og ryddighet

Kommunedirektøren må nå håndtere en krevende sak, hvor to kommunalt ansatte tilsynelatende har brukt intern informasjon de har fått som ansatte, til å gjøre politiske utspill som kandidater for Arbeiderpartiet. Situasjonen de nå har havnet i, kan fort oppstå for andre som har tilsvarende dobbeltroller, uavhengig av politisk tilhørighet. Derfor vil det være viktig at kommunedirektøren undersøker forholdene, og at dette gir lærdom for fremtiden.

Andreas Brovig, tidligere ansatt i Lillesand kommune og 3. kandidat for Lillesand Høyre.

Om man er ansatt i kommunen, samtidig som man er folkevalgt, møter man fort mange etiske dilemmaer. Jeg var folkevalgt som bystyremedlem fra 2011 til 2019, og var samtidig ansatt ved kommunens IT-avdeling fra 2012 til begynnelsen av 2023. Jeg har kjent på kroppen hvor vanskelig det eksempelvis er å håndtere informasjon man får som ansatt, når man umiddelbart vet at informasjonen kan ha stor politisk interesse.

Tilsvarende får man mye informasjon som folkevalgt, som kan ha påvirkning på rollen som ansatt. Det krevde mye av meg for å kunne balansere rollene, og for min del var dette en av hovedårsakene til at jeg trakk meg fra kommunepolitikken i 2020. Nå er jeg imidlertid ikke lenger ansatt i kommunen, og er på nytt kandidat til bystyret.

I noen situasjoner er man i tillegg opplagt inhabil, hvis man har dobbeltrolle som folkevalgt og ansatt. I mitt tilfelle er et eksempel når bystyret skulle behandle ny organisering av IT-tjenesten. Det berørte min arbeidssituasjon og jeg holdt meg langt unna saksbehandlingen. Men ofte havner man i gråsoner, hvor det potensielt vil kunne være interessekonflikter eller situasjoner der man har fordeler av å ha dobbeltrollen, uten at man nødvendigvis er inhabil.

Det skal selvsagt være mulig å være ansatt og samtidig ha et verv som folkevalgt, så sant man ikke er kommunedirektør eller kommunalsjef. Men det forutsetter også at man skiller på sine ulike roller, har integritet og opptrår ryddig hele veien. Det kan man eksempelvis gjøre ved å poengtere hvilken «hatt» man har på seg, når man deltar i ulike fora. Man må også vurdere om man skal delta i alle møter, uttale seg i ulike sammenhenger og så videre. Dette er altså en krevende øvelse for dem som står i det.

Høyre er opptatt av ansvarlighet og ryddighet, og for meg som bystyrekandidat vil det være viktig å følge opp spørsmål rundt habilitet og regler for folkevalgte som også er ansatte i kommunen. Det har vært et godt politisk arbeidsklima de siste fire årene, og jeg håper at dette vil fortsette i neste periode. Det forutsetter at alle representanter opptrer ansvarlig, har god rolleforståelse og et tydelig etisk kompass.