Oppsummering fra næringspolitisk møte

30 personer, blant annet representanter fra handelsstand, eiendomsutvikling, reiseliv, håndverkerne, kompetansebedrifter, konsulenter og Lillesand Hub, med interesse for næringsutvikling i Lillesand møtte på Lillesand Høyres næringspolitiske møte nå på tirsdag, 14. april.

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal, deler av sine erfaringer fra strategisk, målrettet arbeid og satsing som har gitt viktige resultater, og brakt Arendal i nasjonal ledelse innen målrettet næringspolitikk. 

På møte fikk vi høre Arendals engasjerte og svært dyktige næringssjef, Kåre Andersen, fortelle hvordan Arendal har arbeidet planmessig med å bygge attraktivitet som vertskap for nye og eksisterende næringsvirksomheter. Deres fokus har vært på sterkt samarbeid mellom private og offentlige om fokusområdene bærekraft, samarbeid, vertskapsrollen, etablere møteplasser, infrastruktur og kompetanse.

Deltakerne arbeidet deretter i grupper med å sette mål og ønsker for næringsutviklingen i Lillesand.  Svarene vi fikk var at næringslivet ser behovet for en klar og retningsgivende næringspolitisk handlingsplan også for Lillesand. Vi må styrke samhandlingen mellom offentlige og private slik at vi kan spille hverandre gode, og næringslivet etterlyser i større grad positivitet og entusiasme i møte med kommunen.

Vi var samstemte om behovet for en næringssjef i kommunen.  Vedkommende må ha myndighet og arbeide tett på både ordfører og kommunedirektør. I Arendal har næringssjefen sitt kontor utenfor Rådhuset, i en kompetanseklynge/Hub. Vi trenger en næringssjef med brennende engasjement og kompetanse på næringsutvikling, og evne til å forstå næringsaktørenes behov.  

Møte tirsdag håper vi forsterker også det politiske fokus på næringsutvikling, og vi må løfte dette tydeligere i bystyrets arbeid og fokus fremover.