Sentrums- og byutvikling

Lillesand er en liten, men trivelig by, og det er en by i utvikling. Nettopp nå, mens sommerbyen Lillesand er mest attraktiv og trivelig ser man hvor avgjørende dette kan være.

Gabriel Knudsen, 10. kandidat for Lillesand Høyre.

Høyre er opptatt av og vil skape muligheter for vekst i sentrum. Siden tidlig 60-tall har Lillesand vært en by i vekst, med god tilrettelegging for industri og trygge arbeidsplasser og gode boforhold, og Lillesand Høyre framholder i sitt program at «et levende sentrum er byens hjerte».

Følgelig er det viktig at man legger til rette for å ta i bruk og utnytte alle deler av sentrum, slik at det skal være bra å bo, være og drive næring i sentrum, noe bl.a. Høyre har jobbet for og vil jobbe for ved å etablere parkeringshus, sjøl om det første blir over bakken. Høyre vil fortsatt ha fokus på parkering, da dette er viktig for by- og næringsutvikling.

Skal vi lykkes med dette må vi ta i bruk de arealer vi har, og gjennomføre varsomme moderniseringer ved bl.a. å ta i bruk et areal som Ketil Moes plass som altså – heilt midlertidig i mer enn 60 år – har vært parkeringsplass. Kombinasjonen av grønt-areal, bolig og kontor vil berike og styrke sentrum og legge til rette for fortsatt utvikling av byen.

Utvikling av en by starter innenfra og bygges utover slik det var i utgangspunktet også for Lillesand. Kommunen har utvikla store områder med næringsarealer, men vi må ikke glømme sentrum og viktigheten av å legge forholdene til rette for utvikling av sentrumsfunksjonene. Her vil det kommende bystyret ha en viktig oppgave.