Vi må satse på Høvågheimen

Lillesand Høyre har programfestet at vi ønsker å beholde kjøkkenet ved Høvågheimen. Vi har også pekt på hvor viktig det er med god organisering og ledelse av tjenestene. Det er avgjørende for å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Til syvende og sist handler det om å skape trygge og gode omsorgstilbud til dem som trenger det.

Siren Thorvaldsen, 2. kandidat & Andreas Brovig, 3. kandidat for Lillesand Høyre

Bystyret skal behandle saken som administrasjonen fremmer, men for oss er det viktig å være tydelige på at Høyre vil jobbe for et godt og helhetlig tilbud på Høvågheimen. Tilsvarende vil vi jobbe for å utvikle Dovre/Fagertunområdet til å bli et attraktivt boområde for eldre. Både Dovreheimen og Høvågheimen har viktige kommunale omsorgstilbud. Samtidig er det mange som vil bo hjemme lenger, og her må vi se på mulighetene innenfor innovasjon og velferdsteknologi for å gjøre det mulig. Det er en økende andel av våre innbyggere som blir eldre. Derfor vil senior- og helsepolitikk være viktig for oss å jobbe aktivt med i kommende periode.