Bli kjent med Paal

Lindesnes Høyres gruppeleder

Paal sine hjertesaker

En skole som gir enda bedre læring og som satser på lærerne

Skole og opplæring har alltid vært en av mine viktigste hjertesaker. Jeg har jobbet med skole og skolepolitikk mange år i Oslo kommune, sammen med Norges beste utdanningsetat og skoledrivere. Skolepolitikk er i praksis vår viktigste sosialpolitikk. Skolen er vårt viktigste redskap for å gi barn og unge like muligheter, og en god skole er vår beste og sikreste investering i framtida. Læreren er den viktigste innsatsfaktoren som betyr mest for elevenes læring, og derfor vil Høyre prioritere flere lærere høyere enn alle andre gode formål i skolen. Høyre har den høyeste troverdigheten av partiene i skolepolitikken, og det er fordi vi prioriterer elevene, lærerne og god kvalitet i opplæringen høyest.

Tryggere og bedre økonomisk styring av kommunen

Vi trenger en trygg og sikker kommuneøkonomi for å sikre gode tjenester til Lindesnes kommunes innbyggere – og også for å være en attraktiv arbeidsgiver for faglig gode ansatte i kommunen. For å utvikle en bærekraftig økonomi for kommunen må vi over tid drifte kommunen enda bedre, og vi må prioritere kjerneoppgaver som helse, skole og infrastruktur. For Høyre er det selvsagt en høyt prioritert oppgave å legge til rette for utvikling og nye arbeidsplasser. Kommunen har hele den siste kommunestyreperioden drevet med store driftsunderskudd og i år viser prognosen for juni 2023 at budsjettet vil sprekke med over 100 millioner kroner. Dette er en dramatisk situasjon og den viser at Lindesnes kommune har behov for et annet politisk flertall som sørger for en bedre økonomisk styring av kommunen.

Vi bygger Lindesnes kommune sammen

Politikk handler for meg om mennesker. Det er innbyggerne som skaper resultatene i kommunen, både når det gjelder offentlige tjenester og private virksomheter. Hele grunnlaget for at jeg driver med politikk er for å bidra til at hverdagen for folk og næringsliv i Lindesnes kommune blir enda bedre. Da må vi snakke sammen og utvikle de gode løsningene sammen, både med offentlige, ideelle og private aktører. Jeg vil at Lindesnes kommune skal være en JA-kommune i mye større grad enn i dag. Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. I motsetning til venstresiden ønsker Høyre å legge til rette for at alle gode krefter skal samarbeide, også private, for det er helt nødvendig for at vi skal utvikle enda bedre tjenester til kommunens innbyggere.