Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Åtte gode grunner til å stemme Høyre i Lindesnes

Høyre vil mer for Lindesnes kommune. Vi vil at kommunen i mye større grad skal være en JA-kommune som strekker seg langt for å utvikle og ta hele kommunen i bruk. En Høyre-kommune satser på kvalitet i skolen, sørger for en verdig og god eldreomsorg, er løsningsorientert og møter den enkelte innbygger på en positiv måte. Vi som bor i kommunen skaper mulighetene og velferden sammen.

Les programmet vi går til valg på

Her kan du laste ned Lindesnes Høyres valgprogram for 2023 – 2027:

Her kan du også laste ned kortprogrammet vårt: