Lunner høyre 2019-2023

Hva skal Lunner Høyre jobbe med de neste 4 årene

For å bli Norges beste kommune skal vi gjøre Lunner til en unik kommune hvor valgfrihet og tilhørighet er sentralt. Vi ønsker å forandre for å bevare!

• Vi vil ta vare på det gode, kultur, miljø og idrett.

• Vi vil ha utvikling for å møte fremtiden.

• Vi ønsker å bli best gjennom samarbeid mellom offentlig, privat og frivillige!


I vedlegget finner du hele programmet