Frank Arne Hammer


Vi i Malvik Høyre vil i tiden fremover presentere våre folkevalgte. Vi håper du på denne måten, kan bli litt bedre kjent med de som representerer Malvik Høyre, og finne ut både hva de jobber med, og brenner for, politisk.

Frank Arne Hammer

Frank Arne bor på Vikhammer, er 49 år, er gift og har to voksne barn. Han har som engasjert leder i næringslivet, gjennom mange år, erfart hvor viktig det er med gode rammevilkår for en bedrift og dens ansatte. 

For Frank Arne er det derfor viktig, å ha god og langsiktig planlegging på både areal for næring, landbruk og bolig. 

Han er tydelig på at næringslivet skal oppleve en åpen «ja-holdning» fra oss politikere og kommuneadministrasjonen, og at det kommunale byråkratiet skal være forutsigbart og effektivt.

For å kunne bygge opp under all vekst i næringslivet, må vi hele tiden være i forkant av utviklingen fra kommunens side. Han mener vi må bygge opp under, ivareta og videreutvikle landbrukets rammevilkår for drift og nyskaping.

For Frank Arne er det viktig å føre en aktiv, forutsigbar og fremtidsrettet næringspolitikk som favner hele bredden.

Han sitter i kommunestyret, og er gruppens nestleder. Han sitter som leder av det som heter kontrollutvalget. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.

Gjennom sitt arbeid, skal kontrollutvalget bidra til at Malvik kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Malvik på en best mulig måte.

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter, har tillit til Malvik kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Frank Arne er medlem i Malvik Høyre, og har trua på Malvik! 👍🏼
Har du lyst til å bli medlem? Trykk HER.