Jørgen Enoksen

Vi i Malvik Høyre ønsker å presentere våre folkevalgte. Vi håper du på denne måten kan bli litt bedre kjent med de som representerer Malvik Høyre, og finne ut både hva de jobber med, og brenner for, politisk.

Jørgen Enoksen

Jørgen er 22 år, og bor på Vikhammer. Han er student, og jobber i et flyselskap. Han har tidligere jobbet både i barnehage og i butikk. Jørgen sitter i kommunestyret, og er Høyre sin representant i hovedutvalg for helse og velferd. Han har tidligere vært leder av ungdomsrådet i Malvik. 

I hovedutvalg for helse og velferd jobber Jørgen for at innbyggerne i Malvik skal leve et liv, med god helse og i trygge omgivelser. Han mener det er viktig å satse på forebygging av sykdom, et godt rehabiliteringstilbud og god eldreomsorg. Han er tydelig på at vi må skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden.

Jørgen vil at Malvik kommune skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Kommunen skal ha tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser, samt at de som ønsker og er i stand til det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og få bistand til å klare det. 

Han ønsker et aldersvennlig samfunn, der faktorer som påvirker de eldre sin helse og trivsel er: tilrettelagte boliger og utendørsområder, transportmuligheter, deltakelse i samfunns- og arbeidsliv og sosial deltakelse. Trivsel er viktig og et godt tegn på god mental helse.

I tillegg er Jørgen opptatt av innvandring og intergrering. Han mener det er viktig å ha en god integreringsprosess og et velfungerende samfunn som forutsetter en felles forståelse for vårt samfunn og kultur. Han mener også vi må legge til rette, for gode rammebetingelser for frivillige organisasjoner da disse spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet.

Jørgen er medlem i Malvik Høyre, og har trua på Malvik! 👍🏼
Har du lyst til å bli medlem? Trykk HER.