Julianne Moen Foss

Vi i Malvik Høyre ønsker å presentere våre folkevalgte. Vi håper du på denne måten kan bli litt bedre kjent med de som representerer Malvik Høyre, og finne ut både hva de jobber med, og brenner for, politisk.

Julianne Moen Foss

Julianne er 20 år, bor på Vikhammeråsen og er akkurat nå i forsvaret, hvor hun er på Ørlandet i førstegangstjeneste.

Hun sitter i kommunestyret, er Høyre sin representant i hovedutvalg for oppvekst og kultur og er nestleder av Malvik unge Høyre. 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur, behandler saker innen barn- og ungdoms oppvekstvilkår, og kultur- og fritidstilbud.

Julianne har selv mange år erfaring fra idretten, og brenner for gode idretts- og aktivitetstilbud for alle. For henne, er det viktig at Malvik kommune gjenspeiler det rike innholdet i kommunen vår, og at vi må sørge for at idretten har fremtidsrettede idrettsarenaer, som er godt vedlikeholdt. 

Julianne sin hjertesak, er å sikre at flere elever lykkes i skolen, en god skolehelsetjeneste og sikre et raskt og bra helsetilbud, spesielt til de svakeste i samfunnet.

Julianne ønsker en skole med fokus på kunnskap, godt læringsmiljø og et godt og tilpasset tilbud til barnefamiliene. En skole med muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.

Hun vil at alle barn og unge skal føle seg trygge i sin oppvekst i Malvik kommune, og at det er de voksne sitt ansvar at det til enhver tid holdes fokus på dette. 

Julianne er tydelig på at Malvik kommune skal aktivt bekjempe mobbing. Barn skal ha en trygg hverdag uten mobbing og krenkelser.

For Julianne, er det også viktig at Malvik skal være et varmt lokalsamfunn også for de barna som opplever å ha blitt sviktet, og for familier som gjennomgår en vanskelig periode. Det er barnets beste som skal legges til grunn når man velger tiltak for det enkelte barn, ikke kommunens eller statens økonomiske rammer.

Julianne er medlem i Malvik Høyre, og har trua på Malvik! 👍🏼
Har du lyst til å bli medlem? Trykk HER.