Høyres mangfoldsutvalg

Mangfold gir muligheter

Utvalgets mandat

● Engasjere minoritetsgrupper i politiske spørsmål og politikkutvikling.
Det skal inviteres til direkte dialog om politikkutvikling og evalueringer av konkrete politiske forslag. Eksempelvis når Høyre arbeider med nytt partiprogram, det oppstår konkrete saker i mediebildet, Norges offentlige utredninger (NOUer), politiske høringer, osv.

● Høyres mål er «muligheter for alle». Mangfoldsutvalget skal arrangere aktiviteter og etablere arenaer hvor innbyggere med minoritetsbakgrunn og Høyres politikere møtes og utveksler tanker, ideer og konkrete forslag.

● Bidra til økt mangfoldskompetanse.

● Talentutvikling. Rekruttere minoriteter til partiet, enten som tillitsvalgte eller som folkevalgte og være med å utvikle dem.

● Strategisk kommunikasjon av Høyres budskap inn mot minoriteter.