Vi trur på Masfjorden

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Masfjorden endå betre!