Årsmøte i Melhus Høyre

tirsdag 21. november 2023

19:00 – 21:00

Det innkalles med dette til Melhus Høyres årsmøte for 2023.

Detaljer

Stedet
Møterom Kark i Melhus rådhus Rådhusvegen 2, Melhus
Arrangement dato
tir 21. november 2023 fra 19:00 – 21:00

Informasjon

Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 21. november 2023 kl. 19.00 på møterom Kark i Melhus rådhus.

Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes årlig. Her skal det velges nytt styre og det kan vedtas ny politikk. Sakspapirer, eventuelle innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig senere.

Saksliste

Årsmøtet skal etter vedtektene behandle følgende saker:

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og en til å signere protokollen
 • Sak 3 Åpent eller lukket møte
 • Sak 4 Styrets beretning (årsberetning)
 • Sak 5 Kommunestyregruppas rapport / den politiske situasjon i kommunen
 • Sak 6 Regnskap med revisjonsrapport
 • Sak 7 Arbeidsmål for den neste perioden
 • Sak 8 Fastsettelse av medlemskontingent
 • Sak 9 Innkomne saker
 • Sak 10 Valg av:
  • leder
  • nestleder(e)
  • minst ett styremedlem
  • vararepresentanter til styret
  • 2 revisorer blant medlemmene eller 1 autorisert revisor
  • utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte
  • valgkomité for neste årsmøte

Det vil bli fremlagt regnskapsrapport for perioden fra 1. januar til siste månedsslutt før årsmøtet og budsjett for kommende år.

Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt styret på melhus@hoyreforening.no senest to uker før årsmøtet avholdes.

Valgkomiteen

Vi ønsker å invitere alle medlemmer i Melhus Høyre til å stille seg til disposisjon for valgkomitéen som skal innstille på nytt foreningsstyre. Valgkomiteen kan kontaktes på stein.eidsmo.hova@lilleborg.no eller 480 65 434.

Kontingent

For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten. Har du ikke betalt, kan du gjøre det på hoyre.no/betaling eller betal til kontonr. 5001.40.00000 (med fullt navn i meldingsfeltet).

Usikker på om du har betalt kontingenten? Ta kontakt på marius.krogstad.aune@gmail.com, så finner vi ut av det.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt på marius.krogstad.aune@gmail.com eller 928 53 092

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Melhus Høyre