Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Sunndal kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Siw Hege Grasmo Nilsen
Leder
Telefon: +4797772025

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Send oss en e-post

Våre folk