Kontakt

Adresse

V/ Hallvard Tennøy, Vorpeneset 7
6390 VESTNES

Våre folk

Se våre politikere

Om Vestnes Høgre

Vestnes Høgre ledes av Hallvard Tennøy

Vestnes Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.