1,8 millioner til å rekruttere flere lærere i Nordland

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til tiltak som kan få flere dyktige studenter til å søke seg til lærerutdanningene for trinn 1-7. Nord Universitet får tildelt 1,8 millioner til rekrutteringstiltak i sin region.

– Vi trenger fortsatt mange flere kvalifiserte lærere nå og i årene som kommer. Derfor gir regjeringen til sammen åtte millioner kroner til lærerutdanningene i regioner med størst behov for flere lærere, slik at de kan jobbe aktivt med å rekruttere til dette viktige yrket. Det har vist seg å være god bruk av pengene. I tillegg skal vi sette i verk nasjonale tiltak, og finne ut hvordan vi skal få flere menn til å søke grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Vi vil få flere av dem som søker seg til høyere utdanning til å se alle mulighetene læreryrket gir. Rekrutteringsjobben er noe vi skal gjøre sammen, sier Høyres Margunn Ebbesen.

I år er det flere som har takket ja til studieplassen sin ved lærerutdanningene enn noen gang i nyere tid. Til både grunnskolelærerutdanningen 1–7 og grunnskolelærerutdanningen 5–10 er antallet elever som har startet på utdanningen i høst økt med rundt 15 prosent sammenliknet med i fjor.

Regjeringen har allerede innført flere økonomiske insentiver for studenter og studenter som tar grunnskolelærerutdanningen eller lektorutdanningen, kan få slettet en betydelig andel av studielåne

– De som velger grunnskolelærerutdanningen 1-7, fullfører på normert tid og tar jobb i Nord-Norge minst tre år etter endte studier, får størst andel slettet. De kan få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet sitt sier Ebbesen.