22,6 millioner til utvidet TT-ordning i Nordland

Regjeringen har nå fordelt 284 millioner fra utvidet nasjonal TT-ordning, som Nordland ble en del av i 2019.

Stortingsrepresentantene Jonny Finstad og Margunn Ebbesen fra Nordland Høyre er glad for at de nå sammen med regjeringspartnerne Krf og Venstre kan fortelle at Nordland tildeles 22.6 millioner fra denne ordningen for 2020.

Representantene viser til at dette er en statlig ordning som kommer i tillegg til TT-ordninger fylkene allerede har. Denne utvidede ordningen skal, sammen med fylkeskommunene sitt tilbud, sikre både fritidsreiser, økt sosialt samvær og mobilitet for blinde/svaksynte og rullestolbrukere som vanskelig kan benytte seg av ordinær offentlig transport.