243 millioner kroner til Nordland

Margunn Ebbesen og Jonny Finstad

Ekstra overføringer i rammetilskudd til kommunene etter koronakrisen i Norge er nå klar.

– Stortinget og regjeringen har jobbet på høygir i perioden etter at Statsministeren trykket på den store røde knappen 12. mars, hvor det meste av aktivitet i Norge stoppet opp, sier Margunn Ebbesen.

På mandag kommer ei ekstra overføring til kommunene etter forhandlingene av krisepakkene på Stortinget. Regjeringen har nå fordelt beløpet og det kommer totalt 181 millioner ekstra penger til kommunene i Nordland og 61 millioner til fylkeskommunene. Sjekk konkrete tall nederst i saken.
Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre understreker at hele landet står i en krevende situasjon, også kommuner og fylkeskommunenes utgifter vil øke i denne perioden.

– Det er et stort press både på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin, sier Margunn Ebbesen.

For å hjelpe også kommunene og fylkeskommunene i denne vanskelige situasjonen er konkrete grep tatt.

– Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Margunn Ebbesen.

På mandag kommer pengene til kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune, legger hun til.

Tilskudd til Nordland
Nordland fylkeskommune får nå utbetalt 61,3 millioner i økt rammetilskudd hvorav 50 millioner går til kompensasjon for manglende billettinntekter og 11,3 millioner går til bedriftsintern opplæringstiltak.

Det kommer totalt 181 millioner ekstra penger til kommunene i Nordland.


Kommune                         Økt rammetilskudd
(1000 kr)
1804 Bodø                           34 662
1806 Narvik                        15 612
1811 Bindal                         1 429
1812 Sømna                        1 731
1813 Brønnøy                      6 064
1815 Vega                           1 100
1816 Vevelstad                      596
1818 Herøy                         1 526
1820 Alstahaug                   5 378
1822 Leirfjord                     1 993
1824 Vefsn                          9 690
1825 Grane                         1 352
1826 Hattfjelldal                 1 262
1827 Dønna                        1 349
1828 Nesna                         1 492
1832 Hemnes                      3 659
1833 Rana                         18 308
1834 Lurøy                         2 218
1835 Træna                           538
1836 Rødøy                       1 296
1837 Meløy                       5 090
1838 Gildeskål                   1 800
1839 Beiarn                       1 015
1840 Saltdal                       3 705
1841 Fauske                       6 775
1845 Sørfold                       1 666
1848 Steigen                       2 177
1851 Lødingen                   1 849
1853 Evenes                       1 249
1856 Røst                              558
1857 Værøy                          772
1859 Flakstad                     1 186
1860 Vestvågøy                   8 588
1865 Vågan                        7 017 
1866 Hadsel                        6 060
1867 Bø                              2 243
1868 Øksnes                       3 433
1870 Sortland                     7 573
1871 Andøy                        3 903
1874 Moskenes                      926
1875 Hamarøy                    2 532
Nordland                         181 372

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 mrd.

Nordland fylkeskommune:

Kompensasjon
kollektivtrafikk        50 000

Bedriftsintern
opplæring mv.          11 313

Sum økt
rammetilskudd         61 313